CARTA A LA CONSELLERA

Honorable Consellera,

El claustre de l’Institut Abat Oliba de Ripoll s’adreça a vostè per manifestar-li el desconcert i l’enuig que el nou decret de mesures que s’hauran d’aplicar el curs 2012-2013 ens ha provocat.

El col·lectiu docent havia acceptat amb resignació i responsabilitat la retallada de sou i l’augment d’hores lectives anteriors entenent que era un sacrifici que havíem de fer en pro d’una millora de la situació econòmica general del país. Però el nou paquet de mesures va més enllà de l’estalvi.

D’una banda incidirà negativament en el funcionament intern dels centres, ja que la reducció de les anomenades hores de coordinació afectarà aspectes de la nostra tasca que són fonamentals, tant pel que fa a l’organització general de l’activitat docent, com a l’organització i impuls de les activitats extraescolars. I de l’altra, considerem que l’augment de les hores de permanència no respon a cap voluntat estalviadora sinó a algun propòsit amagat. A la pràctica genera confusió perquè no queda gens clar quin objectiu es persegueix amb aquesta mesura, la qual cosa incrementa la sensació entre el professorat de desconcert i preocupació.

Davant de tot això, el claustre de l’Institut Abat Oliba hem decidit no quedar-nos impassibles veient com es deteriora el sistema públic d’ensenyament. Per això, comencem per demanar-li que ens expliqui quin és l’objectiu real de les mesures plantejades i que aturi l’aplicació d’aquest decret ja que més que atacar d’arrel el fracàs escolar, encara l’afavoreix, cosa que no estem disposats a acceptar. En cas contrari, no ens quedarem callats i engegarem un procés de mobilització que farem extensiu a tot Catalunya.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada