divendres, 23 de març de 2012

Carta del claustre de l’INS Salvador Dalí, el Prat de Llobregat


Benvolgudes famílies,
El professorat de l’INS Salvador Dalí, reunit en claustre extraordinari, ha decidit emprendre mesures de pressió contra les dràstiques retallades que el Govern de la Generalitat de Catalunya està duent a terme en els àmbits de la Sanitat i l’Educació del nostre país.
En primer lloc, els centres educatius es veuen obligats a afrontar una situació econòmica molt precària que fa inviable el correcte desenvolupament de la nostra tasca educativa. Algunes dificultats fonamentals en què ens trobem i que són provocades per les mencionades retallades són les següents:
1.-Dificultats per fer reparacions a les instal·lacions del centre, que són, normalment, de caràcter urgent i triguen molt a fer-se, com per exemple el cablejat informàtic que representa, en cas de patir avaries, un important perill d’incendi, calefacció, vídeo vigilància.
2.-Impossibilitat de comprar material d’ús indispensable per poder impartir les nostres
classes amb normalitat (pissarres, mobiliari...).
3.-Mancances a nivell informàtic (servei tècnic i recolzament al projecte 1x1...)

En segon lloc, cal parlar també de la situació laboral del professorat. Hem patit unes retallades de sou equivalents a un 20%, a més d’ampliar la jornada laboral i això sembla que no serà suficient per al Govern de la Generalitat. Se’ns avisa ja que noves retallades tindran lloc, amb seguretat, durant la resta d’aquest curs i el pròxim.

En tercer lloc, l’ampliació de les hores de permanència setmanals per al proper curs, no sembla que sigui una mesura encaminada a millorar la qualitat de l’ensenyament ni que pugui repercutir en benefici de l’alumnat. Òbviament, aquesta mesura no propiciarà precisament la contractació de professionals interins ni de substituts, ja que aquest augment horari es refereix a hores de guàrdia en les quals haurem de cobrir el personal absent a causa de baixa o de permís amb la consegüent pèrdua de la classe lectiva per part de l’alumnat. És evident que un dels objectius que es persegueixen és el de la no contractació de nou professorat, cosa que generarà més nivell d’atur però que, a més a més, obligarà els centres d’ensenyament públic de Catalunya a absorbir 15.000 alumnes més sense cap nova contractació. Evidentment, això implica també assumir unes ràtios impossibles que aniran clarament en detriment d’un ensenyament de qualitat per als seus fills i filles.
Podem acceptar solidàriament una rebaixa del sou, tenint en compte els temps que corren, però de cap manera les retallades indiscriminades en educació que ja s’han fet i d’altres que es pensen seguir fent efectives durant el proper curs. No les podem acceptar de cap manera des del moment en què no suposen cap millora en la qualitat de l’ensenyament públic, sinó al contrari, una aposta per l’ensenyament privat en detriment del públic, que és el nostre.
Aquesta retallada afecta també el personal interí no docent dels centres (conserges i treballadors de la secretaries) els quals veuran reduïda la seva jornada i els seus sous en un 15% més durant com a mínim dos anys a partir de l’abril del 2012. La manca de personal no docent afecta també directament el correcte funcionament del centre (reducció de l’atenció telefònica, visites, fotocòpies, documentació, actes...).

Per tot l’anteriorment exposat, a l’INS Salvador Dalí, i en solidaritat amb altres centres que ja han començat a mobilitzar-se, hem decidit emprendre una sèrie d’accions per aturar aquest decret.
Així, per als últims mesos d’aquest curs i de cara al proper, hem plantejat una sèrie de mesures de pressió que esperem que no calgui fer efectives:
1.- Possibilitat de vaga indefinida per part del professorat del Centre.
2.- No fer sortides ni viatges a partir del proper curs, ja que no formen part de l’activitat obligatòria acadèmica i, en fer-les, es compta amb la nostra bona voluntat.
3.- No fer servir cap llibre de text o llicències digitals. Tot i la importància de la utilització de les noves tecnologies, la mesura es fa per aconseguir que les editorials pressionin el Departament d’Ensenyament. Per tant, estem disposats a assumir l’esforç en hores de feina que això comportaria.

Amb aquesta carta informativa pretenem que vostès,
com a famílies implicades en la formació acadèmica dels seus fills i filles, s’assabentin de la situació real que es viu en els centres educatius i del nostre rebuig frontal a aquesta situació problemàtica. Òbviament, confiem pel bé de tots, que tot això no sigui necessari.

El Claustre de professors de l’INS Salvador Dalí
El Prat de Llobregat, 20 de març de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada