divendres, 30 de març del 2012

Claustre i carta del professorat del Salvador Dalí a Irene Rigau

CLAUSTRE

El Claustre de l’Institut Galileo Galilei, reunit el dia 28 de març de 2012, va aprovar las dues mocions següents:

I- Davant de la política educativa del Departament d’Ensenyament i progressiu empitjorament de les nostres condicions laborals, els membres del Claustre de l’Institut Galileo Galilei ens plategem els següents objectius:

1. Conscienciar tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, personal d’administració i serveis) del greu perill de pèrdua de qualitat del sistema educatiu públic i implicar a tothom en les mobilitzacions per exigir prou retallades. En aquest sentit, hem fet arribar una carta a totes les famílies (veure document adjunt) on s’exposen amb claredat els punts més problemàtics que anirem patint si es compleixen les successives directrius de la política educativa de la Conselleria d’Ensenyament.

2. Expressar públicament el nostre rebuig a les diverses retallades i a tot el que comporten. En aquesta línia, el passat dimarts 13 ja vam dur a terme una primera cassolada a l’hora del pati i ja hem establert fer-ne els dos propers dimarts.

3. Articular un espai de reflexió obert a tota la comunitat educativa del nostre centre per tal de reflexionar sobre els problemes que patim en el sistema educatiu i en el conjunt de la societat.

4. Participar activament en les iniciatives de coordinació amb altres assemblees de centre que van naixent i fer sentir junts la nostra enèrgica protesta.

II- El Claustre de l’Institut Galileo Galilei dona suport a la Jornada Continuada i a totes les accions necessàries per que es pugui implantar en aquesta centre el més aviat possible.


CARTA A LA CONSELLERA IRENE RIGAU

Senyora Irene Rigau, Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

El professorat del INS Salvador Dalí del Prat de Llobregat, reunit en Claustre extraordinari, ha acordat manifestar el seu total rebuig contra les dràstiques retallades que el Govern de la Generalitat està duent a terme en els àmbits de la Sanitat i l’Educació pública del nostre país.

En primer lloc, no és cap novetat per vostè que els centres educatius es veuen obligats a enfrontar una situació econòmica molt precària que farà inviable el correcte funcionament de la nostra tasca docent. La retallada de personal docent i no docent comporta unes ràtios impossibles d’assumir que van i aniran, sense cap mena de dubte, en detriment d’un ensenyament públic de qualitat.

En segon lloc, cal parlar també de la situació laboral del professorat. Davant les retallades de sou, fins ara equivalents a un 20%, davant l’augment de l’horari i davant la degradació de les nostres condicions de treball, ens veiem obligats a exigir l’aturada i rectificació immediata de les noves i nefastes mesures proposades pel curs vinent.

Ja hem patit una rebaixa de sou i, en formar part de la funció pública, en un moment de crisi com l’actual, el desprestigi social a què ens veiem sotmesos és flagrant, desprestigi al qual contribueix el tracte que rebem de la Conselleria d’Ensenyament, la qual ens imposa, per decret, mesures que es nega a negociar i que ha optat per la solució més fàcil i injusta: rebaixar-nos el sou a nosaltres abans que buscar mesures que afectin altres organismes més culpables de la crisi que nosaltres mateixos. Ens veiem obligats a pagar amb constants retallades, en sou i en recursos, deutes que no hem provocat precisament nosaltres ja que “qui ha estirat més el braç que la màniga” no som els que tenim nòmines diàfanes i transparents.

De cap manera continuarem assumint les retallades indiscriminades en Educació Pública, retallades que, com vostè sap perfectament, de cap manera suposen cap millora en la qualitat de l’ensenyament públic, retallades que es fan des de la connivència amb les millores de l’ensenyament elitista i privat en detriment del que hauria de ser el nostre i el del nostre Govern.

Davant tota la problemàtica econòmica no ens cansem de repetir i demostrar l’estalvi que suposaria fer la jornada intensiva en els Instituts de Catalunya, tal com es fa en la resta de l’Estat espanyol, allà on les retallades, de moment, no les estan pagant els funcionaris. Per tot l’anteriorment exposat, a l’INS Salvador Dalí , en solidaritat amb altres centres que ja han començat a mobilitzar-se per reclamar uns drets bàsics i sense els quals l’ensenyament públic no podrà funcionar, hem decidit emprendre les següents accions de protesta contra la nova proposta de decret:

1.-Vaga indefinida del professorat fins que no hi hagi una rectificació per part de la Conselleria.

2.-No fer cap sortida ni viatge acadèmic amb l’alumnat.

3.-No fer servir cap llibre de text ni llicència digital, tal com explicarem a les Editorials.

4.-Exigir la instauració de la jornada intensiva per motius acadèmics i d’estalvi ja que els estudis al respecte mostren, de manera fefaent el guany econòmic que suposaria pel Govern de la Generalitat que, a l’estalviar-se aquesta despesa, podria tenir més disponibilitat econòmica.

Davant el fet evident que s’estan traspassant pràcticament totes les línies vermelles, manifestem que lluitarem perquè s’aturin les mesures del Departament d’Ensenyament que afecten el dret bàsic dels alumnes d’una educació pública de qualitat. No deixarem que continuïn degradant la nostra situació laboral com estan fent fins ara.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada